در حال نمایش 2 نتیجه

با قرآن تا رستاخیز

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500 تومان است.
این کتاب همان گونه که از نامش پیداست شما را با قرآن همراه می کند؛ سفری با انسان تا رستاخیز.

قرآن و کتاب مقدس (مقایسه ساختار و محتوا)

قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 221,000 تومان است.
کتاب قرآن و کتاب مقدس (مقایسه ساختار و محتوا) قرآن را به عنوان متن مقدس مسلمانان با آنچه که یهود و مسیح متون مقدس خود می پندارند در دو سطح ساختاری (مفهوم شناسی، الهام و خطا ناپذیری، تاریخ، حجیت) و محتوایی (خداشناسی، نظریه آفرینش، وحی و نبوت شناسی، رستاخیز، ادبیات تشریعی و اخلاقی) مقایسه کرده است