در حال نمایش 8 نتیجه

درسنامه آموزش فقاهت جلد هشتم:علم بلاغت

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,500 تومان است.
بلاغت در بسیاری از مسائل فقهی تفسیری موثر است و آنچه تاکنون در نظام های آموزشی متداول بوده است از

درسنامه آموزش فقاهت جلد هفتم: معانی حروف

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.
در این کتاب با مباحث مختلف حروف آشنا می شویم که هم چون علوم ادبی دیگر بر اساس فقاهت و

درسنامه آموزش فقاهت جلد ششم: علم نحو

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.
اصول فقاهت مرکز فرماندهی تمام علوم است. در این درس روش استخراج تمام علوم به طور کلی بیان می گردد

درسنامه آموزش فقاهت جلد پنجم: علم صرف

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.
علم صرف از علوم پایه ای برای رسیدن به اجتهاد است بلکه از ابزارهای مهم آن و جزء اصلی آن

درسنامه آموزش فقاهت جلد چهارم: اصول لغت

قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.
علم لغت در بیان علوم ادبی بیشترین سهم را در استنباط فقه داراست. درحالی که در نظام آموزشی جایگاهی برای

درسنامه آموزش فقاهت جلد سوم: اصول ادبیات

قیمت اصلی 6,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,400 تومان است.
اصول ادبیات، بیانگر قواعد و اصول کلی است که بوسیله آن تمامی مسائل علوم ادبی همچون صرف، نحو، بلاغت، حروف،

درسنامه آموزش فقاهت جلد دوم: اصول فقاهت

قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.
اصول فقاهت مرکز فرماندهی تمام علوم است. در این درس روش استخراج تمام علوم به طور کلی بیان می گردد

درسنامه آموزش فقاهت جلد اول: انقلاب آموزشی علمی

قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.
جلد اول ازاین مجموعه تمامی ویژگی های این روش را به طور مفصل بیان می نماید. این درسنامه ها روش