نمایش یک نتیجه

رسالت و سیمای آرمانی بانوان طلبه

30,600 تومان
کتاب رسالت و سیمای آرمانی بانوان طلبه؛ در دو فصل به طور مفصل در مورد رسالت علمی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طلاب خواهر سخن می گوید و شاخص های سیمای آرمانی طلبه موفق و کارآمد را بازگو می کند.