نمایش یک نتیجه

احیای پولطلا: راهبرد خروج از بحران پول اعتباری

36,000 تومان
در این کتاب، ماهیت پول های اعتباری و چگونگی ظلم سیستمی نظام پولی جدید به ملت ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و «رجوع به پول طلا» به عنوان راهکار خروج از بحران پول اعتباری پیشنهاد شده است.