در حال نمایش یک نتیجه

راز آنچه مرقوم داشته اند…

قیمت اصلی 17,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,300 تومان است.
بدون شک «توافق ژنو» یکی از مهمترین فرازهای سیاست خارجی کشور در سال های اخیر است که موافقت ها و