نمایش دادن همه 2 نتیجه

دشمن خانواده: واکاوی سازوکارها و ابزارهای نظام سلطه در جنگ نرم بر ضد خانواده

24,300 تومان
خانواده به‌مثابۀ تنها نهاد فطری بشر و اصلی‌ترین رکن جامعه و زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در تاریخ بشر بوده است. ازآنجاکه خانواده قوی‌ترین سنگر در برابر هجوم‌ها و آسیب‌های فرهنگی است، از اهداف اصلی برنامه‌ریزان جنگ نرم به‌شمار می‌رود.

جمعیت چالش حال و بحران آتیه ایران

29,700 تومان
این اثر درباره سیاست جمعیت ایران و تنظیم خانواده، همراه با آینده نگری برای پیش گیری از بحران های آتی گردآوری و تألیف شده است