نمایش یک نتیجه

دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل

76,500 تومان
نظریه «حمایت هوشمند» تلاشی برای حل معمای رابطه دولت و بازار، و گامی در مسیر پایان دادن به مجادله ای تاریخی درباره ی نوع رابطه این دو نهاد است.