نمایش یک نتیجه

درآمدی بر جامعه شناسی خانواده

76,500 تومان
کتاب درآمدی بر جامعه شناسی خانواده درآمدی است بر جنبه های جامعه شناختی و اجتماعی خانواده که با بهره از بیانی سلیس و روان به بحث درباره ی روابط خانوادگی، خویشاوندی و ازدواج، بررسی تاریخ تکوین، منشأ، تحول، اشکال، وظایف و آینده خانواده و شرح اصول و قوانین حاکم بر آن می پردازد.