نمایش دادن همه 3 نتیجه

عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان ایران باستان

135,000 تومان
در ایران باستان فره‌ مند بودن، شرط حاکمیت اجتماعی بوده است تا بهروزی مردم، آبادانی زمین و فراوانی ارزاق تامین شود و بی‌ نظمی، شرارت و دروغگویی برچیده گردد؛ که این امور می‌ تواند توسط خرد مادرانه نیز محقق گردد.

عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان قرآنی

198,000 تومان
کتاب عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان قرآنی با پژوهش به روایتی زنانه از معرفت‌شناسی و وجودشناسی عقلانیت زنانه در قرآن

عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان غربی

153,000 تومان
عقل فصل ممیز انسان با سایر حیوانات و وجه مشترک میان همه انسان ها است. به واسطه عقل امکان استدلال و تدبیر امور و در نتیجه رشد و پیشرفت جوامع انسانی فراهم شده است. اما معمولا زنان به بهانه احساسات مادرانه و مهرآمیزشان به نقصان عقل متهم شده اند و روشن است که نقصان عقل را می توان به منزله نقصان انسانیت تلقی کرد.