نمایش دادن همه 2 نتیجه

آداب کتاب نویسی: چگونه کتاب بنویسیم؟

68,000 تومان
کتاب  آداب کتاب نویسی: چگونه کتاب بنویسیم؟؛ گام های بنیادین در نگارش کتاب و نویسندگی را مطرح می کند و فنون خاطره نویسی، قصه نویسی، داستان نویسی و خلاصه نویسی بیان می شود و در آخر بایسته های تالیف کتاب برای کودکان و نوجوانان آمده و نحوه انتشار کتاب ها.

اسرار نویسندگی: نگارش کتاب، مقاله و گزارش تحقیق

26,400 تومان
کتاب اسرار نویسندگی: نگارش کتاب، مقاله و گزارش تحقیق؛ بایسته های نگارش کتاب و مهارت های مقاله نویسی را بیان می کند و سپس توضیحاتی کاربردی در مورد نوشتن زندگی نامه، خلاصه نویسی، گزارش نویسی و ویراستاری متن می دهد.