نمایش یک نتیجه

روش های پاسخ به شبهات در قرآن و روایات

14,000 تومان
در کتاب  روش های پاسخ به شبهات در قرآن و روایات؛ شیوه های پاسخگویی به شبهات در قرآن و روایات (مناظره، خطابه، روش های غیرتنبیهی و تنبیهی) ارائه شده است و مثالهایی از رفتارهای انبیا و ائمه در موقعیت های مختلف برای درک بهتر آورده شده است.