نمایش یک نتیجه

حضرت فاطمه سلام الله علیها در تفسیر روح البیان بروسوی

28,900 تومان
کتاب حضرت فاطمه سلام الله علیها در تفسیر روح البیان بروسوی، فضایل، خصایص و جایگاه فردی و اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها را با رویکرد تحلیلی – توصیفی و گاه اتخاذ روش تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون بیان می کند و به استخراج دیدگاه تفسیری اهل سنت در خصوص حضرت فاطمه سلام الله علیها پرداخته است.