در حال نمایش یک نتیجه

حفظ قرآن و آثار روانشناختی آن: مباحث نظری به همراه تحقیق میدانی

25,000 تومان
با توجه به اینکه آسیب ها و تبعات منفی حفظ نادرست قرآن در حوزه روان شناختی به ویژه در گروه