نمایش یک نتیجه

ویژگیهای معلم خوب

67,500 تومان
این کتاب در طول بیست و چهار درس به بررسی ابعاد مختلف مبحث معلمی و بیان خصوصیات معلم خوب بر اساس آیات و روایات می پردازد.