نمایش یک نتیجه

طرح‌واره‌ها در روابط همسران: آسیب‌ها و راهکارها

72,000 تومان
در کتاب طرح واره ها در روابط همسران ، آسیبها و راهکارها ، باورهای بنیادینی بررسی شنطند که همسران عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی خود با پس از ازدواج در اثر تجارب زندگی با همسر ، در ذهن خود شکل داده اند و ممکن است زمینه ساز مشکلات بین زوجین شود.