نمایش یک نتیجه

جایگاه تاریخی حادثه ها و هنر اصحاب کربلا در فهم آن

27,000 تومان
آن چه در این کتاب بر آن تأکید شده معنای جایگاه تاریخی حادثه ها است و این که چگونه حادثه های بزرگ، تاریخِ آینده را فتح می کنند، و این یکی از نکات حساسی است که ما امروز بدان نیاز داریم تا بدانیم چگونه به انقلاب اسلامی بنگریم و از جایگاه تاریخی آن غفلت نکنیم.