نمایش یک نتیجه

سلامت و اختلال جنسی همسران

297,000 تومان
کتاب سلامت و اختلال جنسی همسران،هنگامی که با نگاهی آسیب شناختی به روابط همسران می نگریم، سایه ی شوم مشکلات و اختلالات جنسی و عدم تأمین رضایت بخش نیازهای جنسی را بر پیکره ی خانواده می بینیم. بسیاری از همسران با پدیده ای به نام "بی سوادی جنسی" و "بی مهارتی در عملکرد جنسی" مواجه اند.