نمایش یک نتیجه

جنسیت و زبان قرآن

36,000 تومان
حجت الاسلام دهقان در تشریح چرایی تدوین کتاب، یکی از دلایل را بررسی متون دینی با نگرش فمینیستی توسط فمینست