نمایش یک نتیجه

گام های ملائک: بایسته های اخلاقی تفسیر قرآن کریم

14,700 تومان
کتاب گام های ملائک به ضرورت پایبندی به اخلاق حرفه ای توسط مفسران می پردازد و مصادیق آن را بیان می کند. باتوجه به اینکه امروزه افراد مختلف با گرایش های علمی متعدد و گاهی دارای گرایش های خاص فکری و سیاسی به صورت کتبی و شفاهی درصدد تفسیر قرآن هستند؛ بر این اساس تبیین بایسته های اخلاقی حرفه تفسیر، ضرورت بیشتری می یابد.