در حال نمایش یک نتیجه

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,000 تومان است.
در این کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و توصیف شده است. نویسنده بعد از بیان کلیاتی درباره قانون