نمایش دادن همه 2 نتیجه

شرح مختصر منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

6,750 تومان
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران سال 1383 در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سال

زنان و خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

36,000 تومان
اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ای از قوانین و مصوبات حائز اهمیت است که شامل قانون اساسی