در حال نمایش 3 نتیجه

جمعیت چالش حال و بحران آتیه ایران

قیمت اصلی 33,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,700 تومان است.
این اثر درباره سیاست جمعیت ایران و تنظیم خانواده، همراه با آینده نگری برای پیش گیری از بحران های آتی گردآوری و تألیف شده است

تحولات جمعیتی ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها

11,000 تومان
تحولات جمعیتی ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها، پس از گزارشِ اطّلاعاتی از تحوّلات جمعیتی ایران و اقداماتی که دولت‌ ها در

دانش خانواده

قیمت اصلی 2,550 تومان بود.قیمت فعلی 2,295 تومان است.
این کتاب برای همه دانشجویان دانشگاهها در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی درس عمومی «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده»