در حال نمایش یک نتیجه

جایگاه زنان در پیشرفت جامعه: در برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,250 تومان است.
هدف کتاب حاضر، تمهید و تبیین نقش زنان در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران است. مبانی، مفروضه ها، پیشفرض های اسلامی و ایرانی تعیین کننده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد؛ لذا در این کتاب، نقش زنان در توسعه بر مبنای نگرش اسلامی و فمنیستی از حیث نظری مورد بررسی قرار گرفته و سپس نقش زنان به صورت عملیاتی در جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی شده است.