در حال نمایش یک نتیجه

جایگاه رزق انسان در هستی

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.
برای روشن شدن جایگاه رزق در زندگی باید آن را از منظر خالق هستی تجزیه و تحلیل کرد و به سخنان ائمه ی معصومین (ع) که بازگوکننده ی سخنان خدا هستند و از منظر الهی به این پدیده می نگرند، توجه خاص نمود تا بتوان با بصیرتی کامل نسبت به طلب رزق برخورد کرد