در حال نمایش یک نتیجه

نقش سیاسی عدی بن حاتم در تاریخ اسلام

قیمت اصلی 8,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,200 تومان است.
کتاب حاضر، پژوهشی است که در آن مؤلف بر آن است تا با نگاهی مقایسه ای به رخدادهای دوران زندگی عدی بن حاتم، زوایای پیدا و پنهان زندگی و موضع گیری های سیاسی وی در دوران های مختلف را بنمایاند.