در حال نمایش یک نتیجه

تفسیر قرآن – جلد پنجم: تکاثر

720 تومان
این کتاب شامل دو جلسه از تفسیرهای امام صدر است که به تفسیر سورۀ تکاثر اختصاص دارد. امام صدر در