در حال نمایش 2 نتیجه

تقوای اقتصادی: آثار و برکات تقوا در زندگی اقتصادی

قیمت اصلی 57,000 تومان بود.قیمت فعلی 48,450 تومان است.
کتاب تقوای اقتصادی در مورد آثار و برکات تقوا در زندگی اقتصادی و کسب و کار است و آثار دنیوی و اخروی تقوا در حوزه کار، مصرف  و توزیع را توضیح داده است.

کار و تولید (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۳۲ چ۰۷

قیمت اصلی 1,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,440 تومان است.
در مجموعه از چشم انداز امام علی (ع) چهل موضوع مهم و اساسی از منظر آن حضرت ترسیم شده است.