نمایش یک نتیجه

تندیس شکیبایی: ترجمه ای از کتاب زینب کبری من المهد الی اللحد

22,400 تومان
میلادکتاب حاضر، ترجمه کتاب «زینب کبری من المهد الی اللحد» است و شامل شرح زندگانی حضرت زینب (س) از آغاز تا زمان وفات آن حضرت است که در بیست ویک فصل تدوین شده است.