نمایش یک نتیجه

تقوای اقتصادی: آثار و برکات تقوا در زندگی اقتصادی

48,450 تومان
کتاب تقوای اقتصادی در مورد آثار و برکات تقوا در زندگی اقتصادی و کسب و کار است و آثار دنیوی و اخروی تقوا در حوزه کار، مصرف  و توزیع را توضیح داده است.