در حال نمایش یک نتیجه

تفسیر واژگان قرآن کریم برگرفته از تفاسیر مجمع البیان و المیزان

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,000 تومان است.
از آنجا که شناخت واژگان قرآن کریم تأثیر بسزایی در فهم معنای آیات دارد، در این کتاب سعی شده است