نمایش یک نتیجه

چهل تدبیر (مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران)

31,500 تومان
این کتاب بر آن است تا سیری منطقی، متنوع، موثر و راهگشا از تدابیر نظام جمهوری اسلامی در آغاز دهه