نمایش یک نتیجه

تحولات جمعیتی ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها

40,000 تومان
تحولات جمعیتی ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها، پس از گزارشِ اطّلاعاتی از تحوّلات جمعیتی ایران و اقداماتی که دولت‌ ها در