نمایش یک نتیجه

ردپای تجربه: تجربیات حرفه ای در خاطرات معلمی

54,000 تومان
رد پای تجربه صرفا به نقل محض خاطرات نپرداخته؛ بلکه تلاش نموده است تا به مناسبت و در جای‌جای کتاب، تحلیل‌های مفیدی را ارائه کند و گاه، به منابع معتبر هم ارجاع دهد.