در حال نمایش یک نتیجه

قانون و فتوی: نسبت شناسی و فرآیندشناسی

22,000 تومان
کتاب قانون و فتوی: نسبت سنجی و فرآیندشناسی؛ در چهار فصل نوشته شده است. فصل یک مروری بر تعامل فقه و قانون در کشورهای اسلامی در قوانین خانواده است. در فصل دوم تعامل بین شریعت و قانون گذاری مطرح شده، فصل سوم در مورد استفاده از ظرفیت قواعد فقهی برای قانون گذاری بحث شده و فصل چهارم فرآیند تبدیل فتوی به قانون را توضیح داده است.