نمایش یک نتیجه

بیان نوین احکام بانوان

67,500 تومان
  • این کتاب به سبک رساله و کتاب فقهی نیست تا مشتمل بر تمام فروعات فقهی باشد؛ بلکه گزینشی از سؤالات مستحدثه و محل تأمل (با توجه به تفاوت آراء مراجع عظام) است.