نمایش یک نتیجه

بررسی ابعاد خلیفه اللهی انسان

34,850 تومان
در کتاب بررسی ابعاد خلیفه اللهی، مفهوم خلیفه، اجزاء و انواع خلافت، ویژگی های خلیفه الهی و ضرورت آن بیان شده و در آخر آثار و برکات جانشینی انسان از سمت خداوند، تبیین شده است.