در حال نمایش یک نتیجه

حقوق زنان برابری یا نابرابری: پاسخ به شبهات مسائل زنان جلد دوم چ۰۲

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.
این کتاب به بررسی حقوق و تکالیف زنان، از منظر کتاب، سنت و عقل در قالب طرح شبهات و پاسخ