نمایش یک نتیجه

اخلاق ربانی ۱۶: تادیب شهوت؛ بخل

5,400 تومان
بخل یکی از رذایل اخلاقی است که منشأ آن نیروی شهوت است. تصور ما همیشه بر این بوده که بخل