نمایش دادن همه 2 نتیجه

جمعیت چالش حال و بحران آتیه ایران

29,700 تومان
این اثر درباره سیاست جمعیت ایران و تنظیم خانواده، همراه با آینده نگری برای پیش گیری از بحران های آتی گردآوری و تألیف شده است

مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران؛ بحران های سیاسی – اجتماعی

11,700 تومان
توطئه های مختلف و بحران ها در پنج گروه شامل کودتاها، منازعات قومی، ترورها و جنگ های تجاوزکارانه دسته بندی