نمایش یک نتیجه

نگاهی تطبیقی بر سبک زندگی اسلامی

25,600 تومان
کتاب نگاهی تطبیقی بر سبک زندگی اسلامی؛ به مطالعه سبک زندگی بانوان معلم به عنوان معلمان، مادران  و همسران جامعه اسلامی ایران می پردازد، چرا که آنها را الگوی قشر وسیعی از افراد جامعه می داند.