نمایش یک نتیجه

درسنامه روش تحقیق

93,500 تومان
کتاب درسنامه روش تحقیق؛ در سه فصل، مراحل انجام یک تحقیق علمی را به صورت کامل توضیح می دهد و همچنین شیوه نگارش آن را بیان می کند.