نمایش دادن همه 5 نتیجه

دشمن خانواده: واکاوی سازوکارها و ابزارهای نظام سلطه در جنگ نرم بر ضد خانواده

24,300 تومان
خانواده به‌مثابۀ تنها نهاد فطری بشر و اصلی‌ترین رکن جامعه و زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در تاریخ بشر بوده است. ازآنجاکه خانواده قوی‌ترین سنگر در برابر هجوم‌ها و آسیب‌های فرهنگی است، از اهداف اصلی برنامه‌ریزان جنگ نرم به‌شمار می‌رود.

جمعیت چالش حال و بحران آتیه ایران

29,700 تومان
این اثر درباره سیاست جمعیت ایران و تنظیم خانواده، همراه با آینده نگری برای پیش گیری از بحران های آتی گردآوری و تألیف شده است

طوبی: چالش ها و راهکارهای ترویج حجاب و عفاف در جامعه

36,900 تومان
در تهیه ی این پژوهش سعی شده است از نظر همه‌ی طیف های فکری در زمینه‌ی حجاب استفاده شود و شرط جامعیت، بی طرفی و انصاف تا حد ممکن بر اساس آرمان‌های جمهوری اسلامی رعایت گردد.

به اسم روشنایی

43,200 تومان
برگ هایی از تاریخ روشن فکران عصر پهلوی

آزادی در اسلام

23,800 تومان
کالبد شکافی مفهوم آزادی در اسلام و اندیشه ی مدرن