نمایش یک نتیجه

آداب کتاب نویسی: چگونه کتاب بنویسیم؟

68,000 تومان
کتاب  آداب کتاب نویسی: چگونه کتاب بنویسیم؟؛ گام های بنیادین در نگارش کتاب و نویسندگی را مطرح می کند و فنون خاطره نویسی، قصه نویسی، داستان نویسی و خلاصه نویسی بیان می شود و در آخر بایسته های تالیف کتاب برای کودکان و نوجوانان آمده و نحوه انتشار کتاب ها.