نمایش یک نتیجه

مداخله در خودکشی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری

103,500 تومان
آن‌چه که در کتاب مداخله در خودکشی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری تشریح شده است، مروری بر اطلاعات حاصل از تحقیقات علمی و مستند درباره خودکشی می‌باشد.