در حال نمایش 14 نتیجه

قهرمانان و بازندگان: نقش عوام و خواص در شکل گیری عاشورا

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500 تومان است.
نویسنده در کتاب قهرمانان و بازماندگان؛ ویژگی ­های تاثیرگذار (خواص) و گروه تاثیرپذیر (عوام) در عاشورا و نیز وظایفی که بر عهده این دو گروه می باشد را بیان می­ کند.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعالی فرهنگی

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 46,750 تومان است.
کتاب نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعالی فرهنگی؛ به نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعالی فرهنگ اجتماع از دیدگاه آیات و روایات در بخش های مختلف جامعه مانند خانواده، تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیاست و اجتماع بپردازد، و آسیب بخش های مختلف را در این زمینه شناخته و در مورد هر کدام از آنها راهکار مناسب ارائه دهد.

فعل خوبان

قیمت اصلی 28,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,200 تومان است.

سلوک عاشورایی – منزل هشتم: غیرت دینی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 133,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل اول: تعاون و همیاری

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 114,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل چهارم: دین و دینداری

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل هفتم: عزت و ذلت

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 209,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل پنجم: استقامت و پایداری

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 114,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل سوم: هجرت و مجاهدت

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 114,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل ششم: حق و باطل

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل دهم: شرح خطبه منا (پیش گویی های امام حسین (علیه السلام))

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.
کتاب حاضر پایان بخش و در حقیقت مروری بر همه مطالب قبلی است .حضرت استاد در بخش اول سخنان خود

سلوک عاشورایی – منزل نهم: بینش و نگرش

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 152,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل ششم: حق و باطل

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا

سلوک عاشورایی – منزل دوم: امر به معروف نهی از منکر

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 114,000 تومان است.
عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا