نمایش دادن همه 2 نتیجه

نذر نصرانی

130,500 تومان
این رمان حول شخصیت محوری مسیحی به نام یوسف فرزند یعقوب می گردد. یوسف کارگزار متوکل در سرزمین های مسیحی