در حال نمایش یک نتیجه

حسابی مصرف کنیم: اصلاح الگوی مصرف

15,000 تومان
این کتاب دارای سه فصل بوده و فصل نخست آن به کلیاتی در زمینه تعریف اصلاح الگوی مصرف، قناعت، اسراف،