نمایش یک نتیجه

اقتصاد مقاومتی در آمریکا

61,200 تومان
نگاه اجمالی و مصداقی به برخی از سیاست های اقتصادی آمریکا در طی تاریخ 250 ساله این کشور می تواند به عنوان یک تجربه تاریخی فراموش شده مورد بررسی قرار گیرد.