نمایش یک نتیجه

فرازهای رسا: زیبایی های بلاغی جملات در آیات قرآن از دیدگاه تفسیر المیزان

18,900 تومان
کتاب فرازهای رسا؛ در چهار فصل، نگاه علامه طباطبایی را به بلاغت جملات در آیات قرآن بر اساس تفسیر المیزان و تاثیر بخش های مختلف آن را در معنا و مفهوم آیات بررسی می کند.