نمایش یک نتیجه

یک دقیقه با فرزندم

10,800 تومان
برخورد صریح دکتر اسپنسر جانسون با موضوع تربیت فرزند برای هر یک از اولیا ارزشمند است. شما چه پدر باشید و چه مادر، فرزند داشته باشید یا نداشته باشید. روش های موثری برای لذت بخش تر کردن سرپرستی کودکان از این کتاب فراخواهید گرفت.